Novinky

Digitálne dvojča v priemyselnej praxi II – záznam

Autor: Novinky
Online stretnutie „Digitálne dvojča v priemyselnej praxi II“, ktoré sa konalo  26.5.2021, na príkladoch z výrobnej praxe predstavilo možnosti uplatnenia digitálneho dvojčaťa, a to ako z hľadiska pracovného prostredia, tak aj pri riešení špecifických výrobných problémov. Viac