Skip to main content

Služby a školenia

Konzulting

  • Modernizácia technologických a výrobných zariadení a ich príprava na digitalizáciu
  • Digitalizácia a zber dát z diskrétnych, procesných, kombinovaných typov výrob od manuálnych až po plne automatizované procesy úroveň 1-4
  • Digitalizácia a zber dát energetiky úroveň 1-4
  • Možnosti prepojenia fyzických výrobných procesov, logistiky a energetiky s digitálnymi technológiami v rámci stratégie Industry 4.0/Digitálne dvojča – zvyšovanie efektivity procesov

Školenia

  • Školíme v jazykoch SK/CZ, EN, niektoré školenia i v DE, RUS
  • Školíme v našich školiacich strediskách v Prahe a Bratislave, alebo na mieste u zákazníka
  • Pre individuálne školenia nás prosím kontaktujte
  • Automatickou súčasťou našich projektov sú všetky potrebné školenia pre obsluhu a údržbu

Školiace zostavy – štandardné

Školiace zostavy – Industry 4.0

Na základe individuálnych požiadaviek vyrábame a dodávame i vysoko sofistikované školiace zostavy skladajúce sa z fyzického výrobného systému pre požadovaný druh priemyslu spolu s jeho digitálnou kópiou (Industry 4.0/Digitálne dvojča). Pre tento druh zostáv používame rovnaké komponenty ako sa využívajú v priemysle. Tieto školiace zostavy sú zmenšeným modelom časti reálneho výrobného systému a sú vhodné pre výuku i experimentovanie.