Skip to main content

SOVA Group v spolupráci s partnerom KVANT odovzdala do používania špecializované pracovisko určené pre výuku nových technológií a praktických aplikácií Industry 4.0

navrhnuté pre výuku na stredných technických školách. Pracovisko sa nachádza na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, kde ako odborná učebňa bude slúžiť študentom pre vzdelávanie sa v najmodernejších technológiách, ktoré prepájajú digitálne technológie s fyzickým svetom výroby a logistiky.

Práve s takýmito technológiami sa študenti po absolvovaní štúdia budú reálne stretávať vo svojom ďalšom profesionálnom živote alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole, a práve táto učebňa by im mala pomôcť získať praktické vedomosti a skúsenosti.

Súčasťou realizácie bolo i vytvorenie základného konceptu a metodiky vzdelávania pre výuku študentov, ktoré budú využívať pedagógovia v prvej fáze začlenenia týchto technológií do výukového procesu. Vzniklo tak „digitálne dvojča“ výrobno-logistického systému, vytvorené v nástrojoch digitálnej továrne Siemens, ktoré je obojstranne prepojené s fyzickým svetom výroby a logistiky, a ktoré reprezentujú PLC riadiace jednotky spolu s rôznymi typmi senzorov a riadiacim softvérom. V ďalších fázach výuky si budú môcť tvoriť vlastné „digitálne dvojčatá“ rôznych výrobných a logistických systémov v rámci kreativity i samotní študenti za asistencie odborných pedagógov, ktorí boli na tieto technológie a ich možnosti vyškolení.

Škola plánuje využitie tejto odbornej učebne pre nábor nových študentov, kde by za pomoci nových spôsobov výuky a praktických ukážok na najnovších technológiách, chcela motivovať deti a ich rodičov, aby sa v budúcnosti rozhodli študovať technické a vedecké odbory.