Skip to main content

Online stretnutie „Digitálne dvojča v priemyselnej praxi II“, ktoré sa konalo  26.5.2021, na príkladoch z výrobnej praxe predstavilo možnosti uplatnenia digitálneho dvojčaťa, a to ako z hľadiska pracovného prostredia, tak aj pri riešení špecifických výrobných problémov.

Časť záznamu z online stretnutia

Celý záznam a program stretnutia