Skip to main content

Zúčastnili sme sa online diskusného fóra Industry4UM „Dáta – hnacia sila podniku“, ktoré sa sústredilo na diskusiu o zbere, ale hlavne o možnostiach využitia dát v reálnych podmienkach slovenských priemyselných podnikov. Bolo v ňom množstvo reálnych príkladov z praxe.

Záznam zo stretnutia