Skip to main content

Monitorovanie polohy pohybujúcich sa objektov vo výrobných priestoroch (RTLS – Real Time Location System & Services)

 

Firma SIDAT Digital prináša pre svojich zákazníkov nové riešenia, ktoré umožňujú presnú lokalizáciu polohy pohybujúcich sa objektov vo výrobných priestoroch. Technológia umožňuje monitorovanie a trasovanie akéhokoľvek typu pohybujúceho sa objektu, či už sa jedná o dopravnú alebo manipulačnú techniku, pohyb výrobkov resp. pohyb paliet/gitterboxov s tovarom, pohyb pracovníkov vo výrobe a mnoho ďalších aplikácií využiteľných pre priemysel.

 

Technológia je založená na vhodnom rozmiestnení „antén“ vo výrobnej hale, ktoré bývajú umiestnené typicky v horných zónach výrobnej haly a tzv. tagov, ktorých poloha je monitorovaná na základe triangulácie. Tagy sú miniatúrne zariadenia s vlastným napájaním – batériou, ktorá môže byť i dobíjateľná a jej životnosť závisí od frekvencie vysielania podobne ako v prípade IoT zariadení. Typicky sa však pohybuje rádovo v mesiacoch a niekedy i rokoch. Riešenie využíva technológiu „Ultra-Wideband“, presnosť lokalizácie sa pohybuje rádovo v rozsahu do +- 0,5m, pričom sa dá dosiahnuť i vyššej presnosti v prípade požiadavky zákazníka. Samotný tag je dodávaný v rôznych prevedeniach podľa potreby danej aplikácie, zaujímavosťou je napr. i možná integrácia do písacích podložiek, na ktorej môže byť pripevnený napríklad výrobný príkaz, ktorý je tak monitorovaný celým jeho priebehom výrobou.

 

Srdcom celého systému je, ako býva zvykom pre SMART Industry 4.0 aplikácie, pokročilé softvérové riadenie (RTLS server), ktoré monitoruje a vyhodnocuje pohyb jednotlivých tagov v reálnom čase, a to buď v zadanom časovom intervale alebo na základe naprogramovanej udalosti (napr. zmena polohy, detekcia kolízie s iným tagom, atď). Typickými údajmi, ktoré sa prenášajú, sú samotné ID daného tagu, čas prenosu, súradnice X,Y,Z v danom čase, G+(zrýchlenie), G- (spomalenie). Tagy môžu byť doplnené dodatočným senzorom, ktorý napr. detekuje prázdnu/plnú paletu, monitoruje teplotu a podobne. Výsledkom je SQL databáza aktuálnych polôh a parametrov monitorovaných zariadení, ktorá môže byť následne integrovaná do ďalších aplikácií zákazníka ako napríklad ERP, MES a podobne.

 

 

 

Samotný systém je veľmi jednoducho implementovateľný vzhľadom na skutočnosť, že si vyžaduje minimálne úpravy firemnej infraštruktúry, nakoľko je založený hlavne na softvérovom riadení a softvérovej konfigurácii (RTLS server). Práve jednoduchosť inštalácie mu dáva predpoklady na veľké množstvo priemyselných aplikácií.

 

Naša firma ako člen skupiny SOVA Digital plánuje využitie tejto novej technológie hlavne v oblasti optimalizácie materiálového toku a logistiky u našich zákazníkov, kde bude RTLS lokalizácia slúžiť ako cenný zdroj dát pre platformu Industry 4.0/Digitálne dvojča, ktoré na základe získaných údajov dokáže identifikovať úzke miesta materiálových tokov a logistiky.