Skip to main content

V ére 4. priemyselnej revolúcie a digitalizácie sa otvárajú nové perspektívy a objavujú sa rôzne výzvy pre malé a stredné podniky – buď poskytovateľov riešení alebo výrobcov, ktorí potrebujú prijať nové technológie, zásady a prístupy. Ako prekonať tieto výzvy v oblasti digitálnej transformácie a byť pripravený na nové príležitosti?

 

Cieľom podujatia Smart Factory HUB je poukázať na dôležitosť digitálnych inovácií v digitálnej transformácii. Zároveň je snahou urýchliť skutočný dialóg s pozvaním rôznych aktérov predstavujúcich budúce systémy a možnosti finančnej podpory. Organizátori vytvárajú živú platformu pre diskusie medzi tvorcami politiky, inštitúciami výskumu a vývoja, poskytovateľmi riešení, MSP orientovanými na výrobu, HUBami pre digitálne inovácie a organizáciami na podporu podnikania.

 

Viac informácií o podujatí:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub/section/smart-factory-hub-final-conference