Novinky

Digitalizácia montážnej linky + Digitálne dvojča

Autor: 4. júla 2019 Žiadne komentáre

Firma SIDAT Digital spolu s materskými firmami SOVA Digital (SK) a SIDAT (CZ) ukončila implementáciu projektu „Digitalizácia montážnej linky + Digitálne dvojča“ v spoločnosti NIDEC Global Appliances. Projekt je zameraný na pomoc pri identifikácii vzniku problémov, ktoré majú vplyv na zníženie produkcie na linke montáže chladiacich kompresorov. Tento projekt bol komplexný a riešil reťazec od senzoriky pre zber dát cez PLC riadiace jednotky, digitalizáciu dát z výroby až po postavenie digitálneho dvojčaťa a následných inteligentných výstupov, ktoré využívajú stratégiu Industry 4.0 pre algoritmickú identifikáciu problémových miest vo výrobe. Celkový počet procesov bol rádovo 60 a zahŕňal manuálne, poloautomatické, automatické operácie.

Hlavným cieľom projektu je na základe identifikácie príčin blokovaní výrobnej linky a ich postupnou elimináciou zvýšiť produkciu o +15%. Technológia Industry 4.0/Digitálne dvojča pre algoritmickú identifikáciu týchto problémových miest bola použitá, nakoľko vyhodnotenie tak veľkého počtu dát a v tak veľkých a komplexných súvislostiach je v rámci možností človeka inak prakticky nemožné.

Radi by sme sa so súhlasom NIDEC s vami podelili o skúsenosti z projektu, a odporúčania ako postupovať pri praktickom nasadení podobnej technológie do firiem tak, aby bola implementácia úspešná, a aby projekt začal prinášať očakávané výsledky. Súčasťou priložených PPT sú i niektoré výstupy vo forme reportov, resp. inteligentných vizualizácií z výrobného procesu.

 

Prezentácia v slovenskom jazyku
Prezentácia v anglickom jazyku